eigen risico autoverzekering

Het eigen risico is het deel dat word gedekt door de verzekeringnemer. Dit deel van de schade moet u dus zelf betalen. Wanneer het de schuld is van de tegenpartij dan is de schade te verhalen op de tegenpartij zijn eigen risico. Als u uw schade claimt bij de verzekeringsmaatschappij waar u een autoverzekering hebt niet te verhalen is, dan kan uw no-claimkorting minder worden.


eigen risico autoverzekering

Bij sommige maatschappijen kan je ervoor kiezen om het eigen risico af te kopen. De premie zal dan hoger worden en het eigen risico kan dan helemaal verdwijnen. Andersom kan ook. Door een hogere eigen risico te kiezen kan de premie omlaag. Meestal is echter het premieverschil niet al te groot waardoor het niet handig is om dit te doen.

Vaak zie je bij de duurdere modellen of cabriolet uitvoeringen dat verzekeringsmaatschappij een verplicht hoger eigen risico opleggen zonder daar een lagere premie tegen over te stellen. Dit is wanneer het risico voor de maatschappij op schade te groot is.

eigen risico autoverzekering