wam verzekering

Wat houdt een WAM verzekering precies in? De WAM staat voor: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Een Wam verzekering is dus in feite gewoon een andere naam voor een autoverzekering.


WAM verzekering

In Nederland regelt de WAM wet dus dat iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig een verzekeringsplicht heeft, waarbij de Staat en gemoedsbezwaarden zijn vrijgesteld. Gemoedsbezwaarden moeten overigens wel een bijdrage aan het Waarborgfonds Motorverkeer leveren. Zelfs wanneer er niet aan het verkeer deelgenomen wordt bent u volgens de WAM verplicht om een verzekering te hebben. De WAM verzekering verplicht verzekeraars om persoonsschade tot 5 miljoen euro te vergoeden en zakenschade tot 1 miljoen euro. Overigens kan de schade soms nog hoger oplopen dan deze eerder genoemde bedragen, wanneer u de schuldige partij bent, bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk.

wam verzekering